:: สถิติผู้มารับบริการ ::

เลือกดูตามปีงบประมาณ

สรุปยอดผู้มาใช้บริการจำแนกรายเดือน ระบบแจ้งคำร้องทั่วไปออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ  2567

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2567  

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350

  
ลำดับที่
งานที่ให้บริการ
ต.ค.
2566
พ.ย.
2566
ธ.ค.
2566
ม.ค.
2567
ก.พ.
2567
มี.ค.
2567
เม.ย.
2567
พ.ค.
2567
มิ.ย.
2567
ก.ค.
2567
ส.ค.
2567
ก.ย.
2567
รวม
1
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
1
0
1
2
ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
0
12
12
3
ขอยืมหลอดไฟสปอตไลท์
0
1
1
4
ขอสนับสนุนรถกระเช้า
0
2
2
5
ขอสนับสนุนรถขุดตัก
0
2
2
6
ขอสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์
0
3
3
7
ขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะ
0
1
1
8
ขอยืมสปอตไลท์ จำนวน 3 ตัว
0
1
1
9
ขอยืมสปอตไลท์ จำนวน 7 ตัว
0
1
1
รวม
1
23
24