เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 49 คำร้อง | หน้า 1 / 3
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 670400050 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 21/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
รอตรวจสอบ
20%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังพร้อมรถดั้มขนทางวัดทุ่งก่อจะเอาทรายในวัดและนอกวัดออกไปใว้ที่สุสานบ้านทุ่งก่อใว้ก่อกำแพงรั้วต่อไป
วันที่แจ้ง 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_07:16:17
วันที่บริการแล้วเสร็จ
2 Service-ID : 670400049 : (อื่นๆ) ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
เมื่อ 17/4/2567 สถานที่ : ต้องการระบุสถานะที่เอง  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : งานป้องกัน ฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
วันที่แจ้ง 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_16:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
3 Service-ID : 670400048 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 12/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อใช้ภายในวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_15:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
4 Service-ID : 670400047 : ขอตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ใกล้บ้าน นางแสงบุญ มณีวรรณ ต้นไม้ พาดสายไฟฟ้า อาจจะทำให้ไฟฟ้ารั่ว เป็นอันตรายได้
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_18:06
วันที่บริการแล้วเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
5 Service-ID : 670400046 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_12:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
6 Service-ID : 670400045 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ล้างถนนหลัง สนง. ประปา หมู่ 6
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_14:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
7 Service-ID : 670400044 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขุดร่องระบายน้ำ หลังสำนักงานประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่6 ต.ทุ่งก่อ
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_10:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
8 Service-ID : 670400043 : (อื่นๆ) ขอความช่วยเหลือ กาจีนะบ้านเลขที่112หมู่ต ทุ่งก่ออ เวียงเชียงรุ้ง จ เชียงราย
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอแรงงานทางเทศบาลไปชว่ยเหลือแกพิการชว่ยเหลือตัวเองไม้ได้ครับโดนพายุพัดหลังคาพังเสียหายมากกระเบื้องประมาณ60กว่าแผ่นหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีขอแสดงความนับถือดวงจันทา สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_08:26:38
วันที่บริการแล้วเสร็จ
9 Service-ID : 670400042 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 10/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อใช้ในวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_09:39
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 4 วัน
10 Service-ID : 670400041 : ขอสนับสนุนรถกระเช้า
เมื่อ 10/4/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อไปติดกระเบื้องแผ่นเรียบบริเวณหน้าจั่วของบ้าน บ้านของนางเวียงศิลป์ ทางเข้าซอย1 หมู่12 (ข้างร้านคลังยา)
วันที่แจ้ง 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_11:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
11 Service-ID : 670400040 : ขอสนับสนุนรถกระเช้า
เมื่อ 9/4/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถกระเช้าของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ การแข่งขันกีฬามวยไทย อบจ.เชียงราย ไฟท์ จากรากหญ้าสู่สากล ณ สนามกีฬากลางอำภอเวียงเชียงรุ้ง
วันที่แจ้ง 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_09:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ
12 Service-ID : 670400039 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 9/4/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ใช้ในงานผ้าศิษย์ร.ร อนุบาลเวียงเชียงรุ้งในที่13เมษายน2567เวลา 13.00น.
วันที่แจ้ง 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_13:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 5 วัน
13 Service-ID : 670400038 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 5/4/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ทำความสะอาดที่วัดป่าบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_09:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
14 Service-ID : 670400037 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 3/4/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : วัดป่าบ้านเหล่า​ ขอรถน้ำทำความสะอาดลานวัด
วันที่แจ้ง 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_10:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
15 Service-ID : 670400036 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 1/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เติมน้ำแท้งวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_14:48
วันที่บริการแล้วเสร็จ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
16 Service-ID : 670300035 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 25/3/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอน้ำเติมแท้งวัดบ้านแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567_12:51
วันที่บริการแล้วเสร็จ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
17 Service-ID : 670300034 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 19/3/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภา
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณแยกไฟแดงบ้านเหล่า หมู่ 11
วันที่แจ้ง 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567_16:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
18 Service-ID : 670300033 : ขออนุญาตเทลานคอนกรีตเชื่อมรางระบายน้ำหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้าน
เมื่อ 18/3/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อเชื่อมทางเข้าบ้านตัวเอง
วันที่แจ้ง 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567_10:18:54
วันที่บริการแล้วเสร็จ
19 Service-ID : 670300032 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 12/3/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อทำความสะอาดบริเวณถนนรอบๆอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมกลุ่มผู้บริหารสัญจร ระดับจังหวัดในวันที่ 13 มีนาคมครับ โดยขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเข้าทำความสะอาดณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น
วันที่แจ้ง 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567_15:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
20 Service-ID : 670300030 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 7/3/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อใช้ในงานศพนายใจ๋ ปัญญา
วันที่แจ้ง 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567_14:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน

จำนวนทั้งหมด 49 คำร้อง | หน้า 1 / 3