เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 24 คำร้อง | หน้า 1 / 2
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 670200024 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 22/2/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เติมน้ำใช้ภายในสุสารคริสจักรแสงประทีป
วันที่แจ้ง 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_14:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ
2 Service-ID : 670200023 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 19/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อเอาไปล้างทำความสอาดพระธาตุวัดทุ่งก่อเพระาทางวัดทุงก่อจะมีงานสรวงส้ำพระธาตุในวันที่24กพ67จะขอให้เอาไปในวันที่21กพ67ทางชาวบ้านจะพั ฒนาเวลา8-30นขอแสดงความนับถือสทดวงจันทร์ สิทธิขันแว
วันที่แจ้ง 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_14:31:35
วันที่บริการแล้วเสร็จ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
3 Service-ID : 670200022 : ขอสนับสนุนรถกระเช้า
เมื่อ 19/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถกระเช้า และขอตอนกิ่งไม้หลังอาคารหลังใหม่ ทองอุไร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่19-21 ก่อนวันเปิดอาคาร
วันที่แจ้ง 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_08:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
4 Service-ID : 670200021 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 16/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 670200020
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : รถบรรทุกน้ำ 6000 ลิตร ใช้ในวัดแม่เผื่อ ล้างถ้วยจาน ใช้ในห้องน้ำ
วันที่แจ้ง 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
5 Service-ID : 670200020 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 16/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : รถบรรทุกน้ำ 6000 ลิตร ใช้ในวัดแม่เผื่อ ล้างถ้วยจาน ใช้ในห้องน้ำ
วันที่แจ้ง 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
6 Service-ID : 670200019 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 15/2/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : รร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อทำฐานการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด
วันที่แจ้ง 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_07:55
วันที่บริการแล้วเสร็จ
7 Service-ID : 670200018 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 14/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 670200017
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เติมน้ำแท้งวัดแม่เผื่อ2วัน
วันที่แจ้ง 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ
8 Service-ID : 670200017 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 14/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เติมน้ำแท้งวัดแม่เผื่อ2วัน
วันที่แจ้ง 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
9 Service-ID : 670200016 : ขอยืมสปอตไลท์ จำนวน 7 ตัว
เมื่อ 12/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอยืมสปอตไลท์ จำนวน 7 ตัวมาใช้ติดงานวัดแม่เผื่อ เนื่องจากที่วัดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
วันที่แจ้ง 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_08:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
10 Service-ID : 670200015 : ขอยืมสปอตไลท์ จำนวน 3 ตัว
เมื่อ 12/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 670200016
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอยืมสปอตไลท์ จำนวน 3 ตัว มาใช้ติดที่งานวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_08:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
11 Service-ID : 670200014 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 12/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 670200013
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 6000 ลิตร ที่วัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
12 Service-ID : 670200013 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 12/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอรถบรรทุกน้ำมาฉีดล้างศาลาวัดแม่เผื่อเพื่อจะเตรียมงานปอยหลวงและเติมแท้งน้ำวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
13 Service-ID : 670200012 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะ
เมื่อ 11/2/2567 สถานที่ : ต้องการระบุสถานะที่เอง
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : วัดศรีดอยเรือง ขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะ เพื่อนำขยะที่บรรจุถุงดำ ไปทิ้งบ่อขยะ
วันที่แจ้ง 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_06:26
วันที่บริการแล้วเสร็จ
14 Service-ID : 670200011 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 10/2/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 670200010
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอน้ำเติมถังวัด งานปอยหลวง
วันที่แจ้ง 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_13:22
วันที่บริการแล้วเสร็จ
15 Service-ID : 670200010 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 10/2/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอน้ำเติมถังวัดศรีดอยเรือง งานปอยหลวง
วันที่แจ้ง 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_10:22
วันที่บริการแล้วเสร็จ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
16 Service-ID : 670200009 : ขอสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์
เมื่อ 8/2/2567 สถานที่ : ต้องการระบุสถานะที่เอง
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 670200008
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านประชาร่วมใจ (ศพก. เครือข่าย) หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันที่แจ้ง 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_13:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
17 Service-ID : 670200008 : ขอสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์
เมื่อ 8/2/2567 สถานที่ : ต้องการระบุสถานะที่เอง
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านประชาร่วมใจ (ศพก. เครือข่าย) หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันที่แจ้ง 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_13:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
18 Service-ID : 670200007 : ขอสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์
เมื่อ 7/2/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : จากสี่แยกบริเวณหน้าบ้าน นางโสภา โลมากุล ถึง วัดศรีดอยเรือง เวลา 15.30น. เป็นต้นไป
วันที่แจ้ง 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_16:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
19 Service-ID : 670200006 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 7/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถตักหน้าไปยกสิงโตชุ้มประตูวัดทุ่งก่อ
วันที่แจ้ง 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:18:50
วันที่บริการแล้วเสร็จ
20 Service-ID : 670200005 : ขอสนับสนุนรถกระเช้า
เมื่อ 5/2/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : -
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ติดตั้งสปอตไลท์ วัดศรึดอยเรือง
วันที่แจ้ง 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_08:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ

จำนวนทั้งหมด 24 คำร้อง | หน้า 1 / 2