เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 282 คำร้อง | หน้า 1 / 15
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 286 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/2/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 284
ปัญหาที่พบ : ติดๆดับๆ
บริเวณ : 11-01-013
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_17:48:12
วันที่ซ่อมเสร็จ
2 Service-ID : 285 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 21/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ออกไปซ่อมแซม
80%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
บริเวณ : โรงกลึงอนุสร
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : ทต.บ้าน​เหล่า​
วันที่แจ้ง 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_08:43:49
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
3 Service-ID : 284 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/2/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ติดๆดับๆ
บริเวณ : 11-01-013
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_06:30:00
วันที่ซ่อมเสร็จ
4 Service-ID : 283 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ปากชอยห้าดับมาเป็นปีแล้วครับขอให้ช่างไปช่วยแก้ไขให้ชาวบ้านดว้ยครับ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_10:32:45
วันที่ซ่อมเสร็จ
5 Service-ID : 282 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 15/2/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : ซอยหน้าบ้านนางคำ พดุงกิจ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_10:20:05
วันที่ซ่อมเสร็จ
6 Service-ID : 281 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 14/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หลังบ้านผู้ชว่ยอมรเทพ ธรรมจักร
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_12:33:51
วันที่ซ่อมเสร็จ
7 Service-ID : 280 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 14/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านลุงเมือง ป้าเช็ง จอมสวรรค์และบ้านหมวดส่องนางเอ้ยมีสองจุดครับ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_11:32:31
วันที่ซ่อมเสร็จ
8 Service-ID : 279 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 14/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หลังบ้านนายจักร สิทธิขันแก้ว
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_11:09:24
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
9 Service-ID : 278 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 13/2/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ท่อที่แตก ผรจ. จะซ่อมเองครับ
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
บริเวณ : ถนน​คสล.ที่รื้อแล้วทำใหม่​ ทางเข้าสระหนองบัว
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : ทต.บ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_14:15:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
10 Service-ID : 277 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 12/2/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ :
บริเวณ : -
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมแค้ว
วันที่แจ้ง 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_14:27:45
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
11 Service-ID : 276 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 12/2/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
บริเวณ : หลังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_10:30:41
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
12 Service-ID : 275 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : .
บริเวณ : ไฟกิ่งถนน จุดตลาดประชารัฐ ตรงสามแยกร้านค้า ในซอย9 บ้านทุ่งก่อ ติดๆดับๆ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_21:42:05
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
13 Service-ID : 274 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 8/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 273
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาไหลอ่อน
บริเวณ : น้ำปะปาไหลไม่แรง ช่วงเช้าๆกับช่วงเย็น อาบร้ำอุ่นไม่ได้ เพราะน้ำไหลไม่แรง เครื่องทำ เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานค่ะ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_22:24:25
วันที่ซ่อมเสร็จ
14 Service-ID : 273 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 7/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  สาเหตุเนื่องจากน้ำยาประสานท่อหมดอายุการใช้งาน ทำให้ข้อต่อ PVC หลุด
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาไหลอ่อน
บริเวณ : น้ำปะปาไหลไม่แรง ช่วงเช้าๆกับช่วงเย็น อาบร้ำอุ่นไม่ได้ เพราะน้ำไหลไม่แรง เครื่องทำ เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานค่ะ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_12:53:27
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
15 Service-ID : 272 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/2/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ไฟกิ่งหน้าบ้านนางศรีไล ใจมิภักดิ์ หลอดไฟดับ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_19:49:42
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
16 Service-ID : 271 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 31/1/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
บริเวณ : หน้าบ้านนางแสงบุญ มณีวรรณ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_10:28:12
วันที่ซ่อมเสร็จ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
17 Service-ID : 270 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 30/1/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : ถนนไปทางร.รเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_14:48:14
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
18 Service-ID : 269 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 29/1/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาไหลอ่อน
บริเวณ : บ้านเหล่าเมืองใหม่บริเวณตลาดคลองถม หน้าสนามกีฬา
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_11:47:06
วันที่ซ่อมเสร็จ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
19 Service-ID : 268 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 29/1/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 269
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาไหลอ่อน
บริเวณ : บ้านเหล่าเมืองใหม่บริเวณตลาดคลองถม หน้าสนามกีฬา
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_11:35:18
วันที่ซ่อมเสร็จ
20 Service-ID : 267 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/1/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หลอดไฟฟ้าติดๆ ดับๆ จำนวน 4 จุด บริเวณ สี่แยกไฟแดง - ร้านสินธานี (เก่า)
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_10:23:03
วันที่ซ่อมเสร็จ

จำนวนทั้งหมด 282 คำร้อง | หน้า 1 / 15