เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 203 คำร้อง | หน้า 1 / 11
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 205 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 20/9/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ท่อประปาแตก บริเวณที่ว่างใกล้ป้ายหมู่บ้าน หน้าป่าช้าหมู่ 11
สถานะ 
ออกไปซ่อมแซม
80%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : พรรณชนก บุตรมา
หน่วยงาน/องค์กร : ผูใหญ่บ้าน
วันที่แจ้ง 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_10:31:29
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
2 Service-ID : 204 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : คอสะพานหน้าวัดศรีดอยเรือง
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 203
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_15:50:09
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
3 Service-ID : 203 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : คอสะพานหน้าวัดศรีดอยเรือง
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_15:44:22
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
4 Service-ID : 202 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านนายบุญช่วยนางอารีย์ มณีจันสูข
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_07:11:55
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
5 Service-ID : 201 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 18/9/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1.หน้าบ้าน สท.บัวเรียว คำแดงใส 2.หน้าบ้าน จสอ.เฉลียว คำแดงใส 3. หน้าร้านเขียงหมูกัลยา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_14:17:06
วันที่ซ่อมเสร็จ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
6 Service-ID : 200 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายสร้อย นางบัวผัน วงสุวรรณหน้าหอประชุมหมู่บ้าน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_19:45:41
วันที่ซ่อมเสร็จ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
7 Service-ID : 199 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 8/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตรงหน้าหอประชัมหมู่4ทุ่งก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_21:55:58
วันที่ซ่อมเสร็จ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
8 Service-ID : 198 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 6/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนาย ดำเนิน ตาแปง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_10:26:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
9 Service-ID : 197 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 4/9/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ก่อนถึงปากทางเข้าวัดป่าบ้านเหล่า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายชัยณรงค์ โสภา
วันที่แจ้ง 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_08:46:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
10 Service-ID : 196 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/9/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางหอม มณีจันทร์สุข ตรงข้ามโรงสี เลขเสา 13589 25 6 28
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา
โดย : นายดวงแก้ว ก้อนแก้ว
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_19:35:49
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
11 Service-ID : 195 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 31/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอย3 หน้าบ้านนางบุญมี อุเหล็ก
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางสาวกนกวรรณ จะมณี
วันที่แจ้ง 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_11:06:26
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
12 Service-ID : 194 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 25/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ที่ผ่านมา มณีจันทร์สูขและบ้านนายตุ่น เขื่อนเพชร
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำทว่มขังไม้มีร่องสน้ำ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_08:45:08
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
13 Service-ID : 193 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 24/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : น้ำทว่มขัง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : รางระบายน้ำชำรุด
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_19:31:32
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 13 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
14 Service-ID : 192 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตั้งแต่หน้าบ้านลุงน้อยเปเล็ดถึงหน้าวัดสีดอยเรื่อง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายศตวรรษ แพนสิงห์
หน่วยงาน/องค์กร : ชาวบ้าน
วันที่แจ้ง 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:12:19
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 10 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
15 Service-ID : 191 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญส่ง ปิ่นเมือง(ทางไปบ้าน นส.จีรนันท์ สมศักดิ์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_19:07:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 11 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
16 Service-ID : 190 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับหน้าบ้านนสโสภา จันกิติตรงข้ามชอยสาม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_12:15:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
17 Service-ID : 189 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 21/8/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้าน นางติ๊บ เรือนศิริปัญญา
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอเข้ามา 2 รอบ ซ้ำกับ Service-ID : 188
ปัญหาที่พบ : ทางระบายน้ำมีปัญหา ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมขังในบ้านราษฎร หมู่ 11
โดย : นางพรรณชนก บุตรมา
วันที่แจ้ง 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:43:14
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
18 Service-ID : 188 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 21/8/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้าน นางติ๊บ เรือนศิริปัญญา
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ทางระบายน้ำมีปัญหา ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมขังในบ้านราษฎร หมู่ 11
โดย : นางพรรณชนก บุตรมา
วันที่แจ้ง 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:43:08
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
19 Service-ID : 187 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 18/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายศรีรัตน์ ทองคำ (ร้านส้มตำ น้ำเงี้ยวป้าดาว)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายศรีรัตน์ ทองคำ
วันที่แจ้ง 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_16:12:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 15 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
20 Service-ID : 186 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 16/8/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลอดไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้ามร้าน ก๋วยเตี๋ยวป้าหนู ฝั่งของพื้นที่บ้านเหล่าหมู่ที6
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายทรงวุฒิ สมแค้ว
วันที่แจ้ง 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:32:44
วันที่ซ่อมเสร็จ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   

จำนวนทั้งหมด 203 คำร้อง | หน้า 1 / 11