เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 78 คำร้อง | หน้า 1 / 4
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 80 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/2/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางขึ้นบ้านดอย หน้าจบ้านนางใจ๋ และนายเสาร์
สถานะ 
รอตรวจสอบ
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:15:33
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
2 Service-ID : 79 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/2/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับบริเวณเสาไฟต้นที่หนึ่งตรงสพานน้ำแม่ก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_13:48:58
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
3 Service-ID : 78 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 4/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนจากหน้าวัดไปหาบ่อนไก่บริเวณปั๊มน้ำมันหลอด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_09:58:14
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
4 Service-ID : 77 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/2/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นางสาว ทาริกา มณีจันสุขเส้นทางน้ำตกจำลอง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_08:13:29
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
5 Service-ID : 76 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายปัน นางรุ่ง ( บานดอยเลยศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_15:18:52
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
6 Service-ID : 75 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ปากซอยเข้าบ้านนายไพรศาล ลังกาพยอม
สถานะ 
รอตรวจสอบ
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นาย ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:52:57
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
7 Service-ID : 74 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายหน้าวัดศรีดอยเรืองไปบ่อนไก่บริเวณหน้าบ้านนายพิพัฒน์ เครือดี
สถานะ 
ออกไปซ่อมแซม
หมายเหตุ  ถนนสายทางนี้กำลังอยู๋ในขั้นตอนดำเนินการปูพื้นผิวลาดยาง
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์ มณีจีนสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:49:08
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
8 Service-ID : 73 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายบ้านเหล่า ป่าเลาเลยสี่แยกไฟแดงก่อนถึงร้านตัดผมย้อยบาร์เบอร์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟสูญหาย
โดย : นายธนวัฒน์ มณีจีนสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:44:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
9 Service-ID : 72 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ลานออกกำลังกายหน้าตลาดสด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:20:36
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
10 Service-ID : 71 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายนวล มณีจันทร์สุข หนานหน่อย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_10:57:49
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
11 Service-ID : 70 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 1/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : เริ่มจาก 3 แยกซ้ายไปทาง บ.ป่าเลา-ถึงนาพ่อใหญ่เสย
สถานะ 
ยกเลิก
หมายเหตุ  พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่นอกเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำการประสาน คุณประสิทธฺิ์ ชาสมบัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ผู้แจ้ง)
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายประสิทธิ์ ชาสมบัติ
วันที่แจ้ง 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_20:47:44
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
12 Service-ID : 69 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายคำมูลมีโชค
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : อำนาจยอดปัญญา
วันที่แจ้ง 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:13:18
วันที่ซ่อมเสร็จ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
13 Service-ID : 68 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 22/1/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านนายหนูจันทร์ คำหล้า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
หมายเหตุ  ท่อประปา PVC ขนาด สก. 1/2 นิ้ว แตกหลังมาตรวัดน้ำ สาเหตุ รถแบคโฮเปิดทางเข้าไปเปิดฝารางวีในพื้นที่บ้านนายหนูจันทร์ คำหล้า หมู่ 12 กองการประปาได้เบิกวัสดุก่อสร้างเข้าทำการซ่อม
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตกใช้น้ำไม่ได้ตั้งแต่รถแบคโคคันเล็กที่ทางรองเคประสานมาทำงานในพื่นที่หมู่ 12 เหยียบแตกเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_14:51:14
วันที่ซ่อมเสร็จ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
14 Service-ID : 67 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 16/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หมู่ 11 บ้านดอยทั่วบริเวณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
หมายเหตุ  ปรับแรงดันจ่ายน้ำประปา เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำประปาหมู่ 11 พื้นที่ดอยสุสานคริสต์
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาใหลอ่อน ช่วงเช้าและช่วงเย็นบางจุดน้ำไม่ใหลเลย อยากให้มีการล้างทำความสะอาดห้าและหลังมิเตอร์และเพิ่มแรงดันน้ำให้ใช้งานได้ทั่วถึง
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_12:00:31
วันที่ซ่อมเสร็จ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
15 Service-ID : 66 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 16/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนเริ่มชำรุดจากการลากดินหรือเปล่า เส้นทางตั้งแต่ทางเข้าจากร้านอาหารครัวยกซดจนสุดถึงที่ถมดิน หมู่ 11
สถานะ 
รอตรวจสอบ
หมายเหตุ  อยู่ในระหว่างขั้นตอนสำรวจ เพื่อจะออกไปปรับปรุง ซ่อมแซม
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นางพรรณชนก บุตรมา
วันที่แจ้ง 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:21:42
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
16 Service-ID : 65 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 14/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยบ้านลุงสมบัตหน้าบ้านนายหนึื่ง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : อำนาจยอดปัญญ
วันที่แจ้ง 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_05:07:19
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
17 Service-ID : 64 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยบ้านพ่อใหญ่แหลมทอง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : อำนาจ ยอดปัญญา
วันที่แจ้ง 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_08:47:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
18 Service-ID : 63 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 10/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้านอายจารย์วินัยละหว้าทางไปบ้านแม่เผื่อ
สถานะ 
รอตรวจสอบ
หมายเหตุ  อยู่ในระหว่างรอการจัดชื้อและจัดหาวัสดุ
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_11:17:12
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
19 Service-ID : 62 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 10/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : สามแยกบ้านลุงจิตรป้าเอ้ยเบียงผาตั้ง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:23:20
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
20 Service-ID : 61 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 6/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ท่อประปาแตกหน้าร้านตีมีด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_16:50:25
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่

จำนวนทั้งหมด 78 คำร้อง | หน้า 1 / 4