เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 10 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
181 Service-ID : 53 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 14/12/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้านางจันเป็ง ศรีพรม
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 52
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางจันเป็ง ศรีพรม
วันที่แจ้ง 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_07:17:10
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
182 Service-ID : 52 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 14/12/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้านางจันเป็ง ศรีพรม
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  ส่งต่อให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในระหว่างค้ำประกันงานจ้าง
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางจันเป็ง ศรีพรม
วันที่แจ้ง 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_07:14:24
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
183 Service-ID : 51 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : สามแยกร้านแม่เผื่อคอนกรีต
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  กำลังดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับเหมา เนื่องจากอยู่ในระหว่างค้ำประกันงานจ้าง
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:12:37
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
184 Service-ID : 50 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หัวสะพานเขียงหมู
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_12:07:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
185 Service-ID : 48 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 8/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนายแก้วมา โลมากุล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:57:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
186 Service-ID : 47 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/12/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้าน สุพรรณ ยอดปัญญา
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  ส่งต่อให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในระหว่างค้ำประกันงานจ้าง
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นาย วิธวัฒน์ ปินทรายมูล
วันที่แจ้ง 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_19:24:49
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
187 Service-ID : 46 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 2/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ทางโค้งบ้านนายพร มณีจันสุข เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเช้าวันนี้
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:41:18
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
188 Service-ID : 45 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้านนายอำนวย มั่นกุง ซอยข้างหอประชุม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_15:57:57
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
189 Service-ID : 44 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าร้านไอสครีมลุเดชบ้านดอยหมู่ 11
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:23:59
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
190 Service-ID : 43 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางขึ้นด้านหลังตลาดสดเทศบาล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:21:27
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
191 Service-ID : 42 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายอดุล พรมราช
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:19:38
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
192 Service-ID : 41 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อหลวงขัน นัยติ๊บ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:10:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
193 Service-ID : 40 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าวัดป่าบ้านเหล่า ไปทางป่าช้า
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  แจ้งผู้เหมาแก้ไขงานซ่อม เนื่องจากอยู่ในเนื้องานของโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:57:22
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
194 Service-ID : 39 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้านนายอำนวย มั่นกุง ซอยข้างหอประชุม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:56:11
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
195 Service-ID : 38 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 30/11/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านบริเวณข้างสำนักงานประปาเทศบาล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ได้ไปดำเนินปล่อยตะกรอนทิ้งที่ปลายท่อแล้วครับ
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
โดย : chartsri Maneechansu
วันที่แจ้ง 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_15:42:37
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา -273 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
196 Service-ID : 37 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/11/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลอดไฟดับ บริเวณร้านขายข้าวแกงนครสวรรค์ ร้านทองเจียร์ไน
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  จุดที่แจ้งซ่อมแก้ไขอยู่ในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งประสานงาน
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายทรงวุฒิ สมแค้ว
หน่วยงาน/องค์กร : บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่12 ต.ทุ่งก่อ
วันที่แจ้ง 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_12:07:41
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
197 Service-ID : 36 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/11/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับหน้าบ้านลุงปุ๋ยจันกิถนนใหญ่
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_14:32:50
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 11 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
198 Service-ID : 34 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/11/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้าน นางศรีจันทร์ คำแก่น
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_16:36:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
199 Service-ID : 33 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/11/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยหน้าบ้าน ผช เลิศชัย ราชคม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_15:05:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
200 Service-ID : 32 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : สี่แยก บ้านนางบัวจันทร์ มุงมาตร และสามแยกวัดศรีดอยเรือง
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  สภาพผิวถนนยังได้งานได้ปกติ
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:00:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 14 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 10 / 12