เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 11 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
201 Service-ID : 31 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้าน น.ส.จีรนัันท์ สมศักดิ์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:56:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 14 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
202 Service-ID : 30 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนในเขตหมู่ 6 ซอยหน้าบ้าน น.ส จีรนันท์ สมศักด์ ,หน้าบ้านนางบัวจันทร์ มุ่งมาตร ,ข้างวันศรีดอยเรือง
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  คำร้องผิดประเภท
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:59:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา -6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
203 Service-ID : 29 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยสี่และชอยห้าปากทางเข้าชอยชำรุดอยากให้ทางกองช่างไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_12:31:17
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
204 Service-ID : 28 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางเข้าชอย 4ถนนเป็นครึ้นทางขึ้นถนนใหญ่
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำ
ปัญหาที่พบ : ช้อมถนนทางเข้าปากชอย4เป็นครึ้นมรีปัญหากับรถทุกชนิด
โดย : นายสุคำ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:42:52
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
205 Service-ID : 27 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/10/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อเฉย สัตธรรม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:57:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
206 Service-ID : 26 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นางศรีไล ใจมิภักดิ์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:35:53
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
207 Service-ID : 25 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1.ซอยเข้าข้าง ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้งหน้าบ้านนางเยาวเรศ ศิริโม้ 2.ศาลารอรถตรงข้ามตลาดสดเทศบาล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:24:32
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
208 Service-ID : 24 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน กนกพร มั่นกุง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_08:54:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
209 Service-ID : 23 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 10/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าประปา ถึงสะพานหน้าบ้านนางนราภัทร์ ขันคำ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:02:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
210 Service-ID : 22 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านแม่อุ้ยบุญ มณีวรรณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:01:35
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
211 Service-ID : 21 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางขึ้นไปวัดศรีดอยเรือง หน้าบ้านนายสมนึก ทองคำ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:28:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
212 Service-ID : 20 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางเข้าออกลานเต้นเอโรบิกตรงแยกไฟแดงหน้าตลาดสดเทศบาล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:48:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
213 Service-ID : 18 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1 หน้าร้านไอศครีมบ้านดอย 2 บ้านข้างโรงสีรั้วสีน้ำเงิน 3 บ้านตรงข้ามร้านกัดจังหมูกระทะ 4 หน้า น.พ.ค.35 ตรงป้ายลดความเร็ว 6 หน้าป้อม น.พ.ค.7 หน้าสาธารณะณะสุข 8 หน้าซอยข้าง ธกส.
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_16:08:48
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
214 Service-ID : 17 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้านนาง แดง คำจ้อย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:12:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
215 Service-ID : 16 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/10/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยสระหนองบัว
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_13:39:42
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
216 Service-ID : 15 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 2/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตั่งแต่แยกไฟแดงฝั่งสินธานีตลอดแนวเป็นมาเกือบหนึ่งอาทิตย์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ระบายตะกอนหน้าฌาปนกิจ ม.11
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่นไม่สะอาดน้ำเป็นสีแดง
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:56:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
217 Service-ID : 13 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านลุงทองป้าบัวลา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_16:23:47
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
218 Service-ID : 12 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้าน นางสุพัตตา อินต๊ะวงค์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  3 ตุลาคม 2565
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_15:15:46
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
219 Service-ID : 11 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้าน นางสุพัตตา อินต๊ะวงค์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_15:14:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
220 Service-ID : 10 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 27/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้าน ผู้ช่วยบุญ พรมมาข้างวัดแม่เผื่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_10:02:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 11 / 12