เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 282 คำร้อง | หน้า 13 / 15
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
241 Service-ID : 45 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้านนายอำนวย มั่นกุง ซอยข้างหอประชุม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_15:57:57
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
242 Service-ID : 44 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าร้านไอสครีมลุเดชบ้านดอยหมู่ 11
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:23:59
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
243 Service-ID : 43 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ทางขึ้นด้านหลังตลาดสดเทศบาล
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:21:27
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
244 Service-ID : 42 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านนายอดุล พรมราช
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_10:19:38
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
245 Service-ID : 41 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อหลวงขัน นัยติ๊บ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:10:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
246 Service-ID : 40 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  แจ้งผู้เหมาแก้ไขงานซ่อม เนื่องจากอยู่ในเนื้องานของโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าวัดป่าบ้านเหล่า ไปทางป่าช้า
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:57:22
วันที่ซ่อมเสร็จ
247 Service-ID : 39 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้านนายอำนวย มั่นกุง ซอยข้างหอประชุม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_08:56:11
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
248 Service-ID : 38 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 30/11/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ได้ไปดำเนินปล่อยตะกรอนทิ้งที่ปลายท่อแล้วครับ
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
บริเวณ : บ้านบริเวณข้างสำนักงานประปาเทศบาล
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_15:42:37
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา -273 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
249 Service-ID : 37 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/11/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  จุดที่แจ้งซ่อมแก้ไขอยู่ในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งประสานงาน
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หลอดไฟดับ บริเวณร้านขายข้าวแกงนครสวรรค์ ร้านทองเจียร์ไน
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่12 ต.ทุ่งก่อ
วันที่แจ้ง 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_12:07:41
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
250 Service-ID : 36 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/11/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับหน้าบ้านลุงปุ๋ยจันกิถนนใหญ่
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_14:32:50
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 11 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
251 Service-ID : 34 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/11/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ข้างบ้าน นางศรีจันทร์ คำแก่น
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_16:36:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
252 Service-ID : 33 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/11/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ซอยหน้าบ้าน ผช เลิศชัย ราชคม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_15:05:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
253 Service-ID : 32 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  สภาพผิวถนนยังได้งานได้ปกติ
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : สี่แยก บ้านนางบัวจันทร์ มุงมาตร และสามแยกวัดศรีดอยเรือง
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:00:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 14 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
254 Service-ID : 31 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้าน น.ส.จีรนัันท์ สมศักดิ์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:56:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 14 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
255 Service-ID : 30 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  คำร้องผิดประเภท
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : ถนนในเขตหมู่ 6 ซอยหน้าบ้าน น.ส จีรนันท์ สมศักด์ ,หน้าบ้านนางบัวจันทร์ มุ่งมาตร ,ข้างวันศรีดอยเรือง
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:59:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา -6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
256 Service-ID : 29 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : ชอยสี่และชอยห้าปากทางเข้าชอยชำรุดอยากให้ทางกองช่างไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_12:31:17
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
257 Service-ID : 28 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำ
ปัญหาที่พบ : ช้อมถนนทางเข้าปากชอย4เป็นครึ้นมรีปัญหากับรถทุกชนิด
บริเวณ : ทางเข้าชอย 4ถนนเป็นครึ้นทางขึ้นถนนใหญ่
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:42:52
วันที่ซ่อมเสร็จ
258 Service-ID : 27 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/10/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อเฉย สัตธรรม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:57:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
259 Service-ID : 26 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้าน นางศรีไล ใจมิภักดิ์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:35:53
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
260 Service-ID : 25 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : 1.ซอยเข้าข้าง ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้งหน้าบ้านนางเยาวเรศ ศิริโม้ 2.ศาลารอรถตรงข้ามตลาดสดเทศบาล
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:24:32
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่

จำนวนทั้งหมด 282 คำร้อง | หน้า 13 / 15