เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 282 คำร้อง | หน้า 14 / 15
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
261 Service-ID : 24 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
บริเวณ : หน้าบ้าน กนกพร มั่นกุง
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_08:54:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
262 Service-ID : 23 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 10/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : หน้าประปา ถึงสะพานหน้าบ้านนางนราภัทร์ ขันคำ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:02:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
263 Service-ID : 22 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านแม่อุ้ยบุญ มณีวรรณ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:01:35
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
264 Service-ID : 21 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ทางขึ้นไปวัดศรีดอยเรือง หน้าบ้านนายสมนึก ทองคำ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:28:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
265 Service-ID : 20 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : ทางเข้าออกลานเต้นเอโรบิกตรงแยกไฟแดงหน้าตลาดสดเทศบาล
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:48:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
266 Service-ID : 18 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : 1 หน้าร้านไอศครีมบ้านดอย 2 บ้านข้างโรงสีรั้วสีน้ำเงิน 3 บ้านตรงข้ามร้านกัดจังหมูกระทะ 4 หน้า น.พ.ค.35 ตรงป้ายลดความเร็ว 6 หน้าป้อม น.พ.ค.7 หน้าสาธารณะณะสุข 8 หน้าซอยข้าง ธกส.
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_16:08:48
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
267 Service-ID : 17 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้านนาง แดง คำจ้อย
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:12:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
268 Service-ID : 16 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/10/2565 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ซอยสระหนองบัว
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_13:39:42
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
269 Service-ID : 15 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 2/10/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ระบายตะกอนหน้าฌาปนกิจ ม.11
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่นไม่สะอาดน้ำเป็นสีแดง
บริเวณ : ตั่งแต่แยกไฟแดงฝั่งสินธานีตลอดแนวเป็นมาเกือบหนึ่งอาทิตย์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:56:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
270 Service-ID : 13 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านลุงทองป้าบัวลา
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_16:23:47
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
271 Service-ID : 12 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  3 ตุลาคม 2565
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้าน นางสุพัตตา อินต๊ะวงค์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_15:15:46
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
272 Service-ID : 11 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 29/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้าน นางสุพัตตา อินต๊ะวงค์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_15:14:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
273 Service-ID : 10 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 27/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้าน ผู้ช่วยบุญ พรมมาข้างวัดแม่เผื่อ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_10:02:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
274 Service-ID : 9 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/9/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ทางเดินชำรุด
บริเวณ : ถนนหน้าที่ทำการประปา
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:46:04
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 19 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
275 Service-ID : 8 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 22/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
บริเวณ : ซอย 9 บ้านทุ่งก่อข้างถังประปา
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_08:59:42
วันที่ซ่อมเสร็จ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
276 Service-ID : 7 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำ
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้านนายจักร มณีวรรณ (พ่ออุ้ยจักร) หลอดไฟดับ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาล
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_20:58:42
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
277 Service-ID : 6 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ขออนุญาตออกปฏิบัตการในวันที่ 22 กันยายน 2565
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านนาย รุ่งเรือง มณีวรรณ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:14:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
278 Service-ID : 5 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ขออนุญาตออกปฏิบัตการในวันที่ 22 กันยายน 2565
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ซอย บ้านนาย จักร มณีวรรณ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:11:50
วันที่ซ่อมเสร็จ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
279 Service-ID : 4 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 16/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขออนุมัติดำเนินการสั่งซื้อวัสดุซ่อมแล้ว แต่เนื่องจากใกล้ปิดงบประมาณ 2565 ฝ่ายพัสดุเห็นควรดำเนินการจัดซื้อวัสดุในปีงบประมาณถัดไป
ปัญหาที่พบ : ท่อคสล. ชำรุด
บริเวณ : สามแยกข้างโรงเรียนเทศบาล1แม่เผื่อ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_10:32:51
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
280 Service-ID : 3 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 16/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  เนื่องจากใกล้สิ้นงบประมาณ 2565 งานพัสดุเห็นควรจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมในปีงบประมาณถัดไป
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : หน้าบ้าน นาย บุญรอด สุขเกษม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:33:09
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 

จำนวนทั้งหมด 282 คำร้อง | หน้า 14 / 15