เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 2 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
21 Service-ID : 213 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/10/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1.แยกบ้านพ่อเขียน ลาอุ่น 2.หลังบ้านนางศรีจันทร์ จันทะวงค์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_18:54:15
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
22 Service-ID : 212 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/10/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ไฟกิ่งทั้งหมู่บ้านติดๆ ดับ ๆ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : นางวีระภรณ์ วันดี
วันที่แจ้ง 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_18:40:48
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
23 Service-ID : 211 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 5/10/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ท่อน้ำประปาเเตก
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : วิธวัฒน์
วันที่แจ้ง 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_17:50:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
24 Service-ID : 210 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/10/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านอ้ายทิศ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ไฟกิ่งดับ
โดย : สุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_08:59:37
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
25 Service-ID : 209 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/10/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ขอเพิ่มไฟกริ่งดับอีกสองจุดหน้าบ้านน้องก๊อปพนักงานประปาเทศตำบลบ้านเหล่า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_19:39:23
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
26 Service-ID : 208 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/10/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับสองจุดไฟหลอดใหญ่ของผู้รับเหมาดับหกจุด41-01-050-41-01-044
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันธ์แก้ว
วันที่แจ้ง 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_19:23:27
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
27 Service-ID : 207 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 2/10/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านสมดวงจัน ร์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : ดวงจันท่ร์ สิทืทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566_06:33:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
28 Service-ID : 206 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ทุกจุดในหมู่บ้าน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางวีระภรณ์ วันดี
วันที่แจ้ง 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_18:55:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 15 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
29 Service-ID : 205 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 20/9/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ท่อประปาแตก บริเวณที่ว่างใกล้ป้ายหมู่บ้าน หน้าป่าช้าหมู่ 11
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : พรรณชนก บุตรมา
หน่วยงาน/องค์กร : ผูใหญ่บ้าน
วันที่แจ้ง 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_10:31:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
30 Service-ID : 204 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : คอสะพานหน้าวัดศรีดอยเรือง
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 203
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_15:50:09
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
31 Service-ID : 203 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : คอสะพานหน้าวัดศรีดอยเรือง
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  เนื่องด้วยคำร้องดังกล่าว กำลังของบประมาณในการซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2567
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_15:44:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 24 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
32 Service-ID : 202 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านนายบุญช่วยนางอารีย์ มณีจันสูข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_07:11:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
33 Service-ID : 201 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 18/9/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1.หน้าบ้าน สท.บัวเรียว คำแดงใส 2.หน้าบ้าน จสอ.เฉลียว คำแดงใส 3. หน้าร้านเขียงหมูกัลยา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_14:17:06
วันที่ซ่อมเสร็จ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
34 Service-ID : 200 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายสร้อย นางบัวผัน วงสุวรรณหน้าหอประชุมหมู่บ้าน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_19:45:41
วันที่ซ่อมเสร็จ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
35 Service-ID : 199 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 8/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตรงหน้าหอประชัมหมู่4ทุ่งก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_21:55:58
วันที่ซ่อมเสร็จ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
36 Service-ID : 198 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 6/9/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนาย ดำเนิน ตาแปง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_10:26:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
37 Service-ID : 197 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 4/9/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ก่อนถึงปากทางเข้าวัดป่าบ้านเหล่า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายชัยณรงค์ โสภา
วันที่แจ้ง 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_08:46:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
38 Service-ID : 196 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/9/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางหอม มณีจันทร์สุข ตรงข้ามโรงสี เลขเสา 13589 25 6 28
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา
โดย : นายดวงแก้ว ก้อนแก้ว
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566_19:35:49
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
39 Service-ID : 195 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 31/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอย3 หน้าบ้านนางบุญมี อุเหล็ก
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางสาวกนกวรรณ จะมณี
วันที่แจ้ง 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_11:06:26
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
40 Service-ID : 194 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 25/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ที่ผ่านมา มณีจันทร์สูขและบ้านนายตุ่น เขื่อนเพชร
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำทว่มขังไม้มีร่องสน้ำ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_08:45:08
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 2 / 12