เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 3 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
41 Service-ID : 193 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 24/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : น้ำทว่มขัง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : รางระบายน้ำชำรุด
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_19:31:32
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 13 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
42 Service-ID : 192 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตั้งแต่หน้าบ้านลุงน้อยเปเล็ดถึงหน้าวัดสีดอยเรื่อง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายศตวรรษ แพนสิงห์
หน่วยงาน/องค์กร : ชาวบ้าน
วันที่แจ้ง 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:12:19
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 10 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
43 Service-ID : 191 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญส่ง ปิ่นเมือง(ทางไปบ้าน นส.จีรนันท์ สมศักดิ์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_19:07:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 11 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
44 Service-ID : 190 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับหน้าบ้านนสโสภา จันกิติตรงข้ามชอยสาม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_12:15:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
45 Service-ID : 189 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 21/8/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้าน นางติ๊บ เรือนศิริปัญญา
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอเข้ามา 2 รอบ ซ้ำกับ Service-ID : 188
ปัญหาที่พบ : ทางระบายน้ำมีปัญหา ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมขังในบ้านราษฎร หมู่ 11
โดย : นางพรรณชนก บุตรมา
วันที่แจ้ง 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:43:14
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
46 Service-ID : 188 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 21/8/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้าน นางติ๊บ เรือนศิริปัญญา
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ทางระบายน้ำมีปัญหา ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมขังในบ้านราษฎร หมู่ 11
โดย : นางพรรณชนก บุตรมา
วันที่แจ้ง 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:43:08
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
47 Service-ID : 187 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 18/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายศรีรัตน์ ทองคำ (ร้านส้มตำ น้ำเงี้ยวป้าดาว)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายศรีรัตน์ ทองคำ
วันที่แจ้ง 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_16:12:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 15 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
48 Service-ID : 186 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 16/8/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลอดไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้ามร้าน ก๋วยเตี๋ยวป้าหนู ฝั่งของพื้นที่บ้านเหล่าหมู่ที6
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายทรงวุฒิ สมแค้ว
วันที่แจ้ง 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_09:32:44
วันที่ซ่อมเสร็จ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
49 Service-ID : 185 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 16/8/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ในซอยสุสารคริสหลังที่สองขวามือหลังที่มีมิเตอร์เยอะๆ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_06:43:47
วันที่ซ่อมเสร็จ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 0 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
50 Service-ID : 184 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางฟอง ผแดนนอกและหน้าบ้านนายสมรัตน์ ทองคำ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_13:58:50
วันที่ซ่อมเสร็จ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 11 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
51 Service-ID : 183 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายสมนึก ทองคำ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_11:27:34
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
52 Service-ID : 182 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/8/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับสามแยกบ้านนายแก้วมูล บุญสูข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_11:20:43
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
53 Service-ID : 181 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยเข้าบ้านนายแก้ว เสนีย บริเวณทางโค้ง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_18:53:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
54 Service-ID : 180 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/8/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายไปวัดดอยแสงธรรมทางโค้งมุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันทร์สุข
วันที่แจ้ง 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_17:01:30
วันที่ซ่อมเสร็จ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 18 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
55 Service-ID : 179 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/8/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางศรีนวล นัยต๊ิบ หมู่ที่ 6
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_14:56:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
56 Service-ID : 178 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/8/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : สามแยกครัวยกซด ป้ายซอย 7
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายชัยณรงค์ โสภา
วันที่แจ้ง 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566_10:24:53
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
57 Service-ID : 177 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 26/7/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญส่ง ปิ่นเมือง(ข้างบ้านจีรนันท์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_13:42:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 16 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
58 Service-ID : 176 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/7/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้านนางวันเพ็ญ อุ่นติ๊บ หลังวัด ม 6
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_19:05:48
วันที่ซ่อมเสร็จ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
59 Service-ID : 175 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/7/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้านนายบุญธรรม อุ่นติ็บ (ซอยบ้านพ่อหลวงธวัชชัย หมู่ 6)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_17:32:59
วันที่ซ่อมเสร็จ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
60 Service-ID : 174 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 18/7/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นาย สมจิตร มณี วรรณ (จำนวน1ฝา)
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_16:47:22
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 3 / 12