เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 4 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
61 Service-ID : 173 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/7/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางสมศรี ตาดำนิล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายบรรยงค์ นัยติ๊บ
วันที่แจ้ง 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_09:21:31
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
62 Service-ID : 172 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 14/7/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายเกรียงศักดิ์ จะมณี
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายเกรียงศักดิ์ จะมณี
วันที่แจ้ง 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_14:43:34
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 28 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
63 Service-ID : 171 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 13/7/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางไปเกาะฟอล์กแลนด์เสาแรกบ้านนางจันทร์สมมณีจันทร์สุข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันทร์สุข
วันที่แจ้ง 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_09:40:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
64 Service-ID : 170 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 13/7/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนริมทุ่งด้านตะวันออกตลอดสาย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันทร์สุข
วันที่แจ้ง 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_09:37:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 29 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
65 Service-ID : 169 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/7/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายไปบ้านป่าเลา ทั้งสาย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_09:59:50
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 30 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
66 Service-ID : 168 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 11/7/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บริเวรท่อเหลี่ยมกับหัวสะพานกลางหมู่บ้าน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_10:30:20
วันที่ซ่อมเสร็จ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 17 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
67 Service-ID : 167 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 11/7/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน สายตาน นันต๊ะเสน
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  กำลังดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับเหมาให้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566_09:48:04
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 31 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
68 Service-ID : 166 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 23/6/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : สามแยกโรงเรียนเทศบาล1แม่เผื่อ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ท่อคสล. ชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_12:56:45
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
69 Service-ID : 165 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 21/6/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอย8ต้นซอย อ.จรัญ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : สุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว
หน่วยงาน/องค์กร : ทต.บ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_07:59:56
วันที่ซ่อมเสร็จ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
70 Service-ID : 164 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 21/6/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอย8ต้นซอย อ.จรัญ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : สุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว
หน่วยงาน/องค์กร : ทต.บ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_07:59:27
วันที่ซ่อมเสร็จ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
71 Service-ID : 163 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายติ๊บ มณีจันทร์สุข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_10:34:11
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 52 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
72 Service-ID : 162 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 18/6/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญ พรมมา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_10:12:28
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 54 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
73 Service-ID : 161 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : /ชอย 6
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_20:54:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 31 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
74 Service-ID : 160 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยหน้าบ้านนายสุพจน์ นเมา ข้างบ้านพ่อหลวงธวัชชัย จำนวน 3 จุด เนื่องจากฟ้าผ่า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_11:13:04
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 57 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
75 Service-ID : 159 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 12/6/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ขอสนันสนุนน้ำไปใช้งานศพพ่อลุงตัน มณีจันทร์สูข
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  ส่งเรื่องต่องานป้องกันฯ เรื่อง ขอน้ำอุปโภคบริโภคงานศพลุงตัน มณีจันทร์สุข
ปัญหาที่พบ : ใช้วันนี้ครับจะประชุมเพลิงวันที่13มิย2566
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_10:07:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
76 Service-ID : 158 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 8/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายภิรม ใจฟอง ข้างบ้านพ่อหลวงธวัชชัย และหน้าบ้านนายคำดี เจริญลา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_11:54:08
วันที่ซ่อมเสร็จ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
77 Service-ID : 157 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 7/6/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ซอยป่าช้าบ้านแม่เผื่อไปจนถึงถนนข้างวัดหลวงปู่ขานออกไปทางหมู่6บ้านเหล่า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ปรับปรุงถนนขอเป็นหินคลุกเพราะชาวบ้านใช้ถนนเพื่อขนผลผลิตทางการเกษตร
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_16:54:24
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 41 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
78 Service-ID : 156 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยร้านตัดผมย้อยบาร์เบอร์ข้างบ้านนายองอาจ มณีจันสุข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ธนวัฒน์ มณีจีนสุข
วันที่แจ้ง 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_15:40:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
79 Service-ID : 155 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/6/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางโค้ง(ซอยเข้าบ้านนายวิเชียร ทิบบุญชู)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_11:11:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
80 Service-ID : 154 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าวัดศรีดอยเรือง (สายไฟจะขาด)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_12:24:44
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 10 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 4 / 12