เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 5 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
81 Service-ID : 153 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านพิพัฒน์ ตรงข้ามบ้านช่างเพชร
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_07:42:47
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 13 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
82 Service-ID : 152 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 1/6/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยหลังวัดป่าบ้านเหล่า (สระหลวงปู่)
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566_12:52:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 47 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
83 Service-ID : 151 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 26/5/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าทางขึ้นบ้านจ่าเชิดชัย เหล่ามะโฮง (บ้านดอย)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_09:50:28
วันที่ซ่อมเสร็จ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 21 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
84 Service-ID : 150 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 25/5/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ร้านม่าล่าเดิม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : นางวิไลวรรณ ดวงตรีมูล
หน่วยงาน/องค์กร : บ้าน
วันที่แจ้ง 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_11:52:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
85 Service-ID : 149 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 24/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ขอสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังพร้อมรถดั้มไปปรับปรุงถนนสายติดแม่น้ำแม่ก่อฝั่งเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าพร้อมดีนลูกรังสักห้าดั้ม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_20:37:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
86 Service-ID : 148 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 23/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน แม่อุ้ยแสงบุญ มณีวรรณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_10:14:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
87 Service-ID : 147 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ซอย บ้านนางพัชราพร คำจ้อย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_14:43:41
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
88 Service-ID : 146 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/5/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าปั้มบ้านเหล่าคาแคร์ 2 จุด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_09:00:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 24 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
89 Service-ID : 145 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนาย ศักดิ์ ราชคม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_13:20:20
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
90 Service-ID : 144 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าร้านปราณี
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_10:06:37
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
91 Service-ID : 143 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 18/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : จุดที่ประปาจุดที่สองไกล้หอประชุม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : สทดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_13:15:56
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 15 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
92 Service-ID : 142 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 14/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ซอย บ้าน นาย มิตร ราชงามเมือง (จำนวน3ฝา)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_12:11:41
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 19 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
93 Service-ID : 141 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/5/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตรงข้ามหน้าบ้านพ่อยศ รักแม่
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ภาคิน มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_10:36:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 17 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
94 Service-ID : 140 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 8/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญมี ไชยล้อม และถนนสายบ้าน นส.นิพารัตน์ ตลอดสาย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_19:42:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
95 Service-ID : 139 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/5/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลอดไฟดับ ตรงหน้าบ้านนาย สังวาลย์ สีฟุยเดช
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายทรงวุฒิ สมแค้ว
หน่วยงาน/องค์กร : บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่12 ต.ทุ่งก่อ
วันที่แจ้ง 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_08:20:34
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
96 Service-ID : 138 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางสว่าง มณีจันสุข (หลังวัดศรีดอยเรือง )
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_19:45:42
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
97 Service-ID : 137 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 3/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : วัดทังก่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ไม่ระบุบริเวณที่ชำรุดชัดเจน
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_16:42:45
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
98 Service-ID : 136 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญมี ไชยล้อม และถนนสายบ้าน นส.นิพารัตน์ ตลอดสาย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ลมพัดหลอดไฟเอียงเข้าบ้าน
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_15:33:31
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
99 Service-ID : 135 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางนราภัทร ขันคำ (หน้าประปา)ถนนสายไปบ่อนไก่ หน้าบ้าน ผช.สิทธิพร )
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ลมพัด ทำให้หลอดไฟเอียงเข้าในบ้าน
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_13:42:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
100 Service-ID : 134 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/5/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลอดไฟหลุด
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 126
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟสูญหาย
โดย : ธนาศร สิงห์คำโม
หน่วยงาน/องค์กร : ไม่มี
วันที่แจ้ง 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_10:54:16
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 5 / 12