เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 6 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
101 Service-ID : 133 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลังหอประชุมบ้านเหล่า ม 6 หลอดไฟดับจำนวน 2 หลอด
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 132
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_17:16:05
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
102 Service-ID : 132 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/5/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หลังหอประชุมบ้านเหล่า ม 6 หลอดไฟดับจำนวน 2 หลอด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_17:15:54
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 10 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
103 Service-ID : 131 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/5/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านลุงดวงจันทร์ วันดีและบริเวนสายป่าช้า
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  อยู่ในขั้นตอนระหว่างรอการไฟฟ้าอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาติดตั้งสายดับ
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566_17:09:31
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
104 Service-ID : 130 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 27/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยเก้าหน้าบ้านนางอัมพร เรืองแสง
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  กำลังดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับเหมา เนื่องจากอยู่ในระหว่างค้ำประกันงานจ้าง
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สทดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_13:22:44
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
105 Service-ID : 129 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งในบ้านทุกชอยดับ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 128
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_08:42:22
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
106 Service-ID : 128 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งในบ้านทุกชอยดับ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_08:41:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 18 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
107 Service-ID : 127 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนาย รอด สุขเกษม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_08:13:38
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 19 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
108 Service-ID : 126 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/4/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟเสีย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟสูญหาย
โดย : ธนาศร สิงห์คำโม
หน่วยงาน/องค์กร : -
วันที่แจ้ง 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_09:07:56
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 20 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
109 Service-ID : 125 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1.หน้าบ้านอุ้นตุ่น เขี่อนเพชร 2.หน้าบ้านลุงดวงจันทร์ วันดี
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภา
วันที่แจ้ง 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_09:41:06
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 22 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
110 Service-ID : 124 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/4/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางโค้งบ้านนางทิพวรรณ คิดถูก (เจ)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_08:11:56
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
111 Service-ID : 123 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้าน ตุ๋น เขื่อนเพชร
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_08:10:12
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 23 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
112 Service-ID : 122 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/4/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนริมทุ่งหญ้าบ้านน.สอรทัย จันทร์สมัคร
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันสุข
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_06:58:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
113 Service-ID : 121 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/4/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าร้านขายน้ำแข็ง นายแก้วมา มณีจันทร์สุข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_19:48:31
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
114 Service-ID : 120 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/4/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : สามแยกข้างบ้านนายกฤษณะ มณีจันสุข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_19:27:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
115 Service-ID : 119 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/4/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายแก้ว เสนีย์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_19:25:49
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 33 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
116 Service-ID : 118 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/4/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายประสทธิ์ ชาสมบัติ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_19:25:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
117 Service-ID : 117 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 5/4/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านนายสมาน ศักดาคำ ตรงข้ามหอประชุม ม.12
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปารั่ว มีรอยซึมตรงผิวดิน
โดย : นายทรงวุฒิ สมแค้ว
วันที่แจ้ง 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_09:48:35
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
118 Service-ID : 116 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/4/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญมี ไชยล้อม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_19:09:57
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
119 Service-ID : 115 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 3/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายตะวันตกวัดทุ่งก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_08:57:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
120 Service-ID : 114 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 3/4/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ฝารางระบายน้ำชำรุดและไหล่ทางชำรุด
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์มณีจรรย์สุข
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_06:35:38
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 6 / 12