เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 7 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
121 Service-ID : 113 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/4/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าวัดทุ่งก่อหน้าบ้านนางสูข ตาดำนิล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566_04:07:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
122 Service-ID : 112 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 31/3/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายคำ มณีจันสุข ,หน้าบ้านนายสมนึก ทองคำ,หน้าบ้านนายสะอาด อุ่นเรือน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_15:12:06
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
123 Service-ID : 111 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 28/3/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนซอยบ้านนางแดงใจคำปัน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันทร์สุข
วันที่แจ้ง 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_20:17:45
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
124 Service-ID : 110 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/3/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายสมนึก ทองคำ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_14:32:41
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
125 Service-ID : 109 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 25/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้ากองทุนเงินล้าน หน้าบ้านนายจุ่มใจ มณีวรรณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางวีระภรณ์ วันดี
วันที่แจ้ง 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_00:03:35
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
126 Service-ID : 108 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ทางเข้าหมู่บ้าน หน้าร้านแม่เผื่อคอนกรีต
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางวีระภรณ์ วันดี
วันที่แจ้ง 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_11:34:07
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 13 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
127 Service-ID : 107 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งหน้าบ้านนายสวยจันกิติชอยเก้าดับ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_09:31:57
วันที่ซ่อมเสร็จ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
128 Service-ID : 106 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 107
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_09:30:32
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
129 Service-ID : 105 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : จุดที่ 1หน้าบ้านนายจันทร์ติ๊บ มณีวรรณ ซอย ข้างศาลาหมู่บ้าน จุดที่ 2 ข้างสะพาน ก่อนถึงปั๊มชัยวัฒน์ ติดเขียงหมู จุดที่ 3 มีหลอดไฟดับ 3 จุด หน้าท่าข้าวเกษตรไทย (ลุงจุ่ม)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางวีระภรณ์ วันดี
วันที่แจ้ง 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_21:33:06
วันที่ซ่อมเสร็จ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
130 Service-ID : 104 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : มีสองจุดไฟดับและเสาไฟแสงจันถูกลมพัดมันเบี้ยวครับที่ประปาและข้างตลาดสิงคำ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_13:14:38
วันที่ซ่อมเสร็จ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
131 Service-ID : 103 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 22/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้านแม่อูยภาตาดำนิลติดประปาและถนนใหญ่หน้าบ้านลุงวัยป้ารุณวันดี
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับและไปแสงจันทร์เสามันิเบี้ยว
โดย : นายดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_13:03:44
วันที่ซ่อมเสร็จ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
132 Service-ID : 102 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/3/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าโรงสีข้าวท่านทองคำ ยาปะโลหิต รถเล็ก ใหญ่สัญจรไปมาอันตรายมากและเกิดเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_12:12:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
133 Service-ID : 101 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 21/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายร่องห้าฝั่งขวาชำรุดรถทำการเกษตรไม้สามารถไปทุ่งนาได้
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_11:40:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 16 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
134 Service-ID : 100 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยเข้าบ้านนายบุญมามณีจันทร์สูข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว0621474883
วันที่แจ้ง 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_07:40:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
135 Service-ID : 99 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/3/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายบ่อนไก่สนามกีฬาหลังบ่อนไก่หลอดที่ 1
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันทร์สุข
วันที่แจ้ง 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_13:03:09
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 17 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
136 Service-ID : 98 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 19/3/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านพ่อเขียน ลาอุ่น
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ที่ระบายน้ำกีดขวางเส้นทางสัญจรทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
โดย : ่สมชาติ ยานุ
หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_09:22:19
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 18 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
137 Service-ID : 97 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 16/3/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านเช่า บ้านเหล่า เลขที่ 77/1 ม.6
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
โดย : นางชาลี สมพะลุง
วันที่แจ้ง 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_18:39:40
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
138 Service-ID : 96 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 16/3/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าปั้มนำ้มันคอสโม่
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : อำนาจ ยอดปัญญา
วันที่แจ้ง 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_11:08:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
139 Service-ID : 95 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 7/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ข้างบ้านนายรวย มั่นกุง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_07:50:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
140 Service-ID : 94 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ข้างบ้านนายย้าย คำก้อน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_11:23:47
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 7 / 12