เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 8 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
141 Service-ID : 93 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 1/3/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ข้างบ้านนายย้าย คำก้อน
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 94
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566_11:23:30
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
142 Service-ID : 92 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 28/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : โรงเรียน
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  คำร้องเข้ามาผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากต้องการขอใช้น้ำประปา จึงแจ้งให้ติดต่อกับสนง.ประปาเพื่อดำเนินการตามระบบต่อไป
ปัญหาที่พบ : บ่อน้ำบาดาลในโรงเรียนแห้งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
โดย : นางสาวพิมพา วงค์อารีย์
หน่วยงาน/องค์กร : โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
วันที่แจ้ง 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_10:03:17
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
143 Service-ID : 91 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 28/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าปั๊มน้ำมันนายพรมมา วันดีทางไปบ่อนไก่
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_09:22:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 8 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
144 Service-ID : 90 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายบุญส่ง ตะ๊วิโล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_09:16:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 9 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
145 Service-ID : 89 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 27/2/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : สามแยกหลังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา (ทางขึ้นร้านอาหารแอบแซบ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_15:29:58
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 10 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
146 Service-ID : 88 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าสำนักงานประปาเทศบาล
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:15:21
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 13 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
147 Service-ID : 87 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 17/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ตรงข้ามธนาคารออมสิน
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นายวิเชียร สุวรรณธาราเรือง
วันที่แจ้ง 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_12:34:35
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 19 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
148 Service-ID : 86 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 16/2/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : จุดที่1ซอยเข้าบ้านนายปี สิทธิขันแก้ว และจุดที่2หน้าบ้านนางทาริกา มณีจันทร์สุช
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นางวีระภรณ์ วันดี
วันที่แจ้ง 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_07:45:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
149 Service-ID : 85 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 16/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางฟองจันทันยะ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : อำนาจยอดยอดปัญญา
วันที่แจ้ง 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_07:13:21
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
150 Service-ID : 84 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 10/2/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าปั้มน้ำมันคลอสโม่ออย แม่เผื่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:32:56
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
151 Service-ID : 83 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 9/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยข้างบ้านนายอินทร์เหลา ยอดปัญญา
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 82
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:28:35
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
152 Service-ID : 82 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 9/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอยข้างบ้านนายอินทร์เหลา ยอดปัญญา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:28:21
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 27 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
153 Service-ID : 81 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/2/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หมู่ 12 บ้านดอย บ้านนางใจ๋ และนางรุ่ง กันธิยะ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_13:35:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
154 Service-ID : 80 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/2/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางขึ้นบ้านดอย หน้าจบ้านนางใจ๋ และนายเสาร์
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำกับ Service-ID : 81
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:15:33
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
155 Service-ID : 79 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/2/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับบริเวณเสาไฟต้นที่หนึ่งตรงสพานน้ำแม่ก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_13:48:58
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
156 Service-ID : 78 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 4/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนจากหน้าวัดไปหาบ่อนไก่บริเวณปั๊มน้ำมันหลอด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_09:58:14
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
157 Service-ID : 77 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 3/2/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นางสาว ทาริกา มณีจันสุขเส้นทางน้ำตกจำลอง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_08:13:29
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
158 Service-ID : 76 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายปัน นางรุ่ง ( บานดอยเลยศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_15:18:52
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
159 Service-ID : 75 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ปากซอยเข้าบ้านนายไพรศาล ลังกาพยอม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : นาย ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:52:57
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
160 Service-ID : 74 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายหน้าวัดศรีดอยเรืองไปบ่อนไก่บริเวณหน้าบ้านนายพิพัฒน์ เครือดี
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ถนนสายทางนี้กำลังอยู๋ในขั้นตอนดำเนินการปูพื้นผิวลาดยาง
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายธนวัฒน์ มณีจีนสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:49:08
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 8 / 12