เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 9 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
161 Service-ID : 73 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนสายบ้านเหล่า ป่าเลาเลยสี่แยกไฟแดงก่อนถึงร้านตัดผมย้อยบาร์เบอร์
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟสูญหาย
โดย : นายธนวัฒน์ มณีจีนสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:44:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
162 Service-ID : 72 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ลานออกกำลังกายหน้าตลาดสด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_14:20:36
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
163 Service-ID : 71 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/2/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายนวล มณีจันทร์สุข หนานหน่อย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_10:57:49
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
164 Service-ID : 70 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 1/2/2566 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : เริ่มจาก 3 แยกซ้ายไปทาง บ.ป่าเลา-ถึงนาพ่อใหญ่เสย
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่นอกเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำการประสาน คุณประสิทธฺิ์ ชาสมบัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ผู้แจ้ง)
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายประสิทธิ์ ชาสมบัติ
วันที่แจ้ง 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566_20:47:44
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
165 Service-ID : 69 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายคำมูลมีโชค
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : อำนาจยอดปัญญา
วันที่แจ้ง 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:13:18
วันที่ซ่อมเสร็จ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
166 Service-ID : 68 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 22/1/2566 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านนายหนูจันทร์ คำหล้า
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ท่อประปา PVC ขนาด สก. 1/2 นิ้ว แตกหลังมาตรวัดน้ำ สาเหตุ รถแบคโฮเปิดทางเข้าไปเปิดฝารางวีในพื้นที่บ้านนายหนูจันทร์ คำหล้า หมู่ 12 กองการประปาได้เบิกวัสดุก่อสร้างเข้าทำการซ่อม
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตกใช้น้ำไม่ได้ตั้งแต่รถแบคโคคันเล็กที่ทางรองเคประสานมาทำงานในพื่นที่หมู่ 12 เหยียบแตกเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_14:51:14
วันที่ซ่อมเสร็จ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
167 Service-ID : 67 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 16/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หมู่ 11 บ้านดอยทั่วบริเวณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ปรับแรงดันจ่ายน้ำประปา เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำประปาหมู่ 11 พื้นที่ดอยสุสานคริสต์
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาใหลอ่อน ช่วงเช้าและช่วงเย็นบางจุดน้ำไม่ใหลเลย อยากให้มีการล้างทำความสะอาดห้าและหลังมิเตอร์และเพิ่มแรงดันน้ำให้ใช้งานได้ทั่วถึง
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_12:00:31
วันที่ซ่อมเสร็จ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
168 Service-ID : 66 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 16/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนเริ่มชำรุดจากการลากดินหรือเปล่า เส้นทางตั้งแต่ทางเข้าจากร้านอาหารครัวยกซดจนสุดถึงที่ถมดิน หมู่ 11
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  อยู่ในระหว่างขั้นตอนสำรวจ เพื่อจะออกไปปรับปรุง ซ่อมแซม
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นางพรรณชนก บุตรมา
วันที่แจ้ง 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:21:42
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
169 Service-ID : 65 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 14/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยบ้านลุงสมบัตหน้าบ้านนายหนึื่ง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : อำนาจยอดปัญญ
วันที่แจ้ง 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_05:07:19
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
170 Service-ID : 64 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/1/2566 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ชอยบ้านพ่อใหญ่แหลมทอง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : อำนาจ ยอดปัญญา
วันที่แจ้ง 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_08:47:29
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
171 Service-ID : 63 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 10/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้านอายจารย์วินัยละหว้าทางไปบ้านแม่เผื่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  คำร้องผิดประเภท (แต่ได้ดำเนินงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อย)
ปัญหาที่พบ : ฝาปิดชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_11:17:12
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
172 Service-ID : 62 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 10/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : สามแยกบ้านลุงจิตรป้าเอ้ยเบียงผาตั้ง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:23:20
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
173 Service-ID : 61 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 6/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ท่อประปาแตกหน้าร้านตีมีด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_16:50:25
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
174 Service-ID : 60 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/1/2566 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ถนนเส้นบ้านเหล่าไปทางป่าเลาทั้งหมดมี12จุด
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566_09:41:13
วันที่ซ่อมเสร็จ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
175 Service-ID : 59 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/12/2565 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนางน้อย สุวรรณชัย
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ่สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:04:24
วันที่ซ่อมเสร็จ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 41 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
176 Service-ID : 58 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 25/12/2565 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : 1.หน้าบ้านนางทิพวัล คิดถูก 2.หน้าบ้านพี่เงินตามรูปนะครับ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_14:03:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 11 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
177 Service-ID : 57 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 23/12/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ถนนสายทุ่งก่อแม่เผื่อหน้าบ้านนายธนบรรณ์ นัยติ๊บ ถึงหน้าบ้านนายสมพร มณีจันสุข
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นาย รุ่งเรือง มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_11:40:26
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ใช้เวลา 111 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
178 Service-ID : 56 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 16/12/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : หน้าบ้านนายกมล ปัญญา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_13:47:45
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
179 Service-ID : 55 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/12/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ข้างบ้านเลขานุศรา จะมณี
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_13:31:32
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
180 Service-ID : 54 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/12/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ทางไปบ่อนไก่ หน้าบ้านนายดี หล้าติ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายนพพร มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565_09:13:02
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 9 / 12